Banyak kad kredit debit cryptocurrency Visa telah berhenti bekerja hari ini kerana syarikat itu menamatkan hubungannya dengan penyedia kad debit yang dipanggil WaveCrest. Kad yang terkena adalah yang dikeluarkan oleh WaveCrest, termasuk produk dari CryptoPay Bitwala TenX Wirex dan lain-lain

berkaitan dengan cryptocurrency, sebenarnya hanya tindakan keras terhadap syarikat WaveCrest, yang telah jelas melanggar dasar Visa. Wakil Visa mempunyai memberitahu TNW ​​:

"Kami dapat mengesahkan bahawa keahlian Visa WaveCrest sedang ditamatkan kerana terus tidak mematuhi peraturan operasi kami. Semua program kad Visa WaveCrest akan ditutup sebagai hasil .

Visa mempunyai program kad lain yang diluluskan yang menggunakan dana fiat yang ditukar daripada cryptocurrency dalam beberapa bidang kuasa. Penamatan keahlian Visa WaveCrest tidak menjejaskan produk-produk lain. "

Berita pertama memecah melalui Twitter, dengan nombor syarikat yang dihubungkan dengan WaveCrest membuat permintaan maaf awam.

Peningkatan perhatian umum dari pengawal selia telah membawa kepada semakin ketakutan terhadap tindakan keras cryptocurrency. Walau bagaimanapun, masalah semasa adalah khusus yang berkaitan dengan isu-isu dengan WaveCrest . Syarikat lain dan isu kad tidak terjejas.


Artikel teresebut dipapar and diterjema dari petikan sini.